สั่งซื้อ

Sunday, 28th May 2017

Step 2
ตัวเลือกโดเมน
Step 3
การตั้งค่าคอนฟิก

หมวดหมู่:
VPS Inter Plan1 - Server Cloud

Quad Core Intel(R) Xeon(R)

Disk Space 100 GB

Guaranteed RAM 1GB

Bandwidth 3TB

Operating System Linux CentOS/Ubuntut

Data Center, USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ 12 เดือนคิดค่าบริการเพียง 10 เดือน

VPS Inter Plan2 - Server Cloud

Quad Core Intel(R) Xeon(R)

Disk Space 150 GB

Guaranteed RAM 2GB

Bandwidth 4TB

Operating System Linux CentOS/Ubuntut

Data Center, USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ 12 เดือนคิดค่าบริการเพียง 10 เดือน

VPS Inter Plan3 - Server Cloud

Quad Core Intel(R) Xeon(R)

Disk Space 200 GB

Guaranteed RAM 3GB

Bandwidth 5TB

Operating System Linux CentOS/Ubuntut

Data Center, USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ 12 เดือนคิดค่าบริการเพียง 10 เดือน

VPS Inter Plan4 - Server Cloud

Quad Core Intel(R) Xeon(R)

Disk Space 250 GB

Guaranteed RAM 4GB

Bandwidth 6TB

Operating System Linux CentOS/Ubuntut

Data Center, USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ 12 เดือนคิดค่าบริการเพียง 10 เดือน

VPS Inter Plan5 - Server Cloud

Quad Core Intel(R) Xeon(R)

Disk Space 300 GB

Guaranteed RAM 8 GB

Bandwidth 7 TB

Operating System Linux CentOS/Ubuntut

Data Center, USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!

สั่งซื้อ 12 เดือนคิดค่าบริการเพียง 10 เดือน

Secure Transaction แบบฟอร์มสั่งซื้อนี้จะถูกจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกงที่อยู่ IP ของคุณในปัจจุบัน (54.167.254.78) จะถูกบันทึกไว้.

Powered by WHMCompleteSolution

Language เลือกภาษา: