สั่งซื้อ

Sunday, 28th May 2017

Email Hosting


249.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting1


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 5 GB
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน
349.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting2


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 10 GB
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน
449.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting3


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 15 GB
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน
549.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting4


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 20 GB
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน
649.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting5


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 25 GB
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน
749.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting6


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 30 GB
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน


Powered by WHMCompleteSolution

Language เลือกภาษา: