คู่มือการใช้งาน

Sunday, 28th May 2017

Portal Home > คู่มือการใช้งาน > Tip & Technique > HTTP Error ต่างๆ หมายถึงอะไร


HTTP Error ต่างๆ หมายถึงอะไร
400 - Bad Request
: ไม่สามารถแสดงผลตามที่ต้องการได้ เกิดจากกำหนด URL ไม่ถูกต้อง
401 - Unauthorized
: ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมไซท์ด้วย User - Anonymous
403 - Forbidden or Connection refused by host
: ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมไซท์ เนื่องจาก ระบบรักษาความปลอดภัย ของ Domain ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาต
404 - Not Found or Object Not Found
: Site หรือ Server ไม่พบไฟล์ที่เรียกหา
502 - Service Temporarily Overloaded
: Server ใช้งานมาก ลักษณะเหมือน Server Busy
503 - Service Unavailable
: มี 2 สาเหตุ อันแรกคือ ISP เรามีปัญหา หรือไม่ก็ ไซท์ที่เข้าชมมีปัญหา down กระทันหัน
Bad file request and Too many users
: Browser ที่ใช้ไม่สนับสนุน code ที่เขียนบนไซท์
Cannot add form submission result to bookmark list
: ไม่สามารถจัดเก็บผลแสดงบนหน้าจอลงบน bookmark ได้ ที่เห็นบ่อยเป็นกับไซท์ของ WebCrawler
Fail DNS Lookup
: Server ที่ใช้ไม่สามารถแปลง DNS เป็น URL เพื่อไปยังไซท์ที่ ต้องการได้
File contain no data
: ไฟล์ที่เรียกใช้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ (update)
Helper application not found and Viewer not found
: Browser ที่ใช้ไม่รู้จักไฟล์ที่มีนามสกุลที่เรียกใช้
Host unavailable
: ไซท์ขัดข้อง (down)
Host unknown and Unable to locate host
: Server มีปัญหา, สายหลุด หรือไม่ก็ใส่ค่า URL ผิด
Network connection was refused by the server and Too many connection
: Server Busy สายใช้กันมากเกินไป

ที่มา : http://www.viboon.comWas this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution

Language เลือกภาษา: