คู่มือการใช้งาน

Sunday, 28th May 2017

Portal Home > คู่มือการใช้งาน > Server VPS


Apache vulnerable configuration
Apache vulnerable configuration Apache มี configuration file คือ apache2.conf (ใน...
การ Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)
หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน...
การ Compile PHP (DirectAdmin Custombuild)
หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน...
การ Update DirectAdmin แบบ Manual
ใน กรณีที่ท่านไม่สามารถอัพเดต DirectAdmin...
การ Update ProFTPD (DirectAdmin)
ท่านสามารถ SSH...
การ Update RoundCube Webmail (DirectAdmin)
ท่านสามารถ SSH...
การตังค่าวันเวลา Date/Time สำหรับ CentOS
การตั้งค่าวันเวลา Date/Time สำหรับ CentOS...
การตั้งค่า Default Webmail ให้ DirectAdmin
หาก ท่านต้องการตั้งค่าให้ปุ่ม Webmail...
การติดตั้ง xcache สำหรับ php 5.3 ขึ้นไป
การติดตั้ง xcache สำหรับ php 5.3 ขึ้นไป# cd...
การติดตั้ง โปรแกรม MRTG บน CentOS
ติดตั้ง MRTG บน CentOS ที่ใช้ Directadmin เป็น CP MRTG...
การลบ Mail ทั้งหมดออกจาก Queue ใน Exim
ใช้คำสั่ง exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' |...
การเปิด Slow Query log MySQL Server
การเปิด Slow Query log MySQL Server# nano /etc/my.cnf...
คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )
คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )...
คำสั่งขั้นสูง LINUX และ UNIX (ขั้นสูง)
คำสั่งขั้นสูง LINUX และ UNIX 1.1 คำสั่ง ls :...
ป้องกันการโดนโจมตีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วย iptables
ป้องกันการโดนโจมตีเครื่องเซิร์ฟเ...
รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับ Admin ใน CentOS
รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับ Admin ใน...
วิธีตรวจสอบว่า SERVER โดนยิงด้วย NETSTAT
วิธีตรวจสอบว่า SERVER โดนยิงด้วย NETSTAT Netstat...
วิธีตรวจสอบว่า Server โดนโจมตีหรือไม่ ?
การตรวจสอบว่าเราถูกยิงหรือไม่ผ่า...
วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache
วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apachemod_rpaf...
วิธีติดตั้ง Setup Commands บน CentOS
วิธีติดตั้ง Setup Commands บน CentOS#yum -y update #yum install -y...
วิธีติดตั้ง SSL ให้ Directadmin ใช้งาน https
วิธีติดตั้ง SSL ให้ Directadmin ใช้งาน...
วิธีลบ mail queues ทั้งหมด DirectAdmin
วิธีลบ mail queues ทั้งหมด DirectAdmin   สั่ง exim -bp |...
วิธีแก้ปัญหากราฟ Traffic Load ไม่แสดงใน mrtg
วิธีแก้ปัญหากราฟ Traffic Load ไม่แสดงใน mrtg...
วิธีแก้เว็บแสดงแต่ข้อความ Apache is functioning normally
วิธีแก้เว็บแสดงแต่ข้อความ Apache is functioning...
แก้ปัญหา Roundcube SMTP Error (435): Authentication failed.
แก้ปัญหา Roundcube SMTP Error (435): Authentication failed.เข้า SSHcd...

Powered by WHMCompleteSolution

Language เลือกภาษา: