การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP


1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ ดังรูป


           

 

 2. ทำการใส่รายละเอียดของ Email ดังนี้

     - ชื่อ : ชื่อผู้ใช้งาน

     - อีเมล : ใส่ Email Account เช่นในตัวอย่างจะเป็น pop@yourdomain.com

     - รหัสผ่าน : รหัสผ่าน Email Account

     - คำอธิบาย : ใส่ Email Account เรียบร้อยแล้วกดที่ถัดไป


 

 

3. ทำการเลือก POP และกรอกรายละเอียดข้อมูล Incoming Mail Server ของ Email ดังนี้

     - Hostname กำหนดค่า Server จดหมายขาเข้า เช่น mail.yourdomain.com

     - Username ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น test@yourdomain.com

     - Password  รหัสผ่าน Email Account

 

 

 

 4. กรอกรายละเอียดข้อมูล  Outgoing Mail Server ดังนี้

     - Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com

     - User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น test@yourdomain.com

     - Password  รหัสผ่าน Email Account


5. จะมีแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ SSL ให้ตอบ ”ไม่” แล้วกดบันทึก

 

                                   


6. เข้าไปที่การ      แล้วเลือกที่บัญชีและรหัสผ่าน

     - ทำการเลือก Email Account ที่ต้องการจะตั้งค่า

7. เลือก Advance

     - Use SSL  เลือกเป็น OFF

     - Authentication เลือกเป็น Password

     - Server Port เป็น 110

8. ตรวจสอบการตั้งค่า  Outgoing Server เลือก Primary Server

9. ตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าตามด้านล่างนี้

     - Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com

     - User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น test@yourdomain.com

     - Password  รหัสผ่าน Email Account

     - Use SSL  เลือกเป็น OFF

     - Authentication เลือกเป็น Password

     - Server Port เป็น 587 หรือ 25

(หากทำการตั้งค่าได้ถูกต้องจะมีเครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นตอนที่ทำการ save และ sync)

ขอบคุณบทความจาก hostinglotus.com

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010 ขึ้นไป

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010 ขึ้นไป1.คลิกที่เมนู Tools เลือก  Account...

เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ

เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง...

(แก้ปัญหา) Hotmail อีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail)

วิธีแก้ ป้องกันอีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail, Spam box) สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Hotmail, Windows live,...

แก้ปัญหา ส่งเมล์จาก Server เข้า Junkmail

วิธีการแก้ไขปัญหาการส่งเมล์ไปไม่เข้า Inbox ผมขอสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ 1. ถ้าใช้ Script หรือ...

หมดปัญหาส่งเมลจาก WordPress ด้วย Postman SMTP

หลายครั้งที่การส่งเมลจากเว็บ WordPress นั้นมักจะมีปัญหาส่งไม่ออก เนื่องจากโดนที่โฮ้สต์บล็อก SMTP...

Powered by WHMCompleteSolution