การ Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่

สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน และสั่งคำสั่งต่อไปนี้ได้

 

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build apache

/etc/init.d/httpd restart

Byla tato odpověď nápomocná?

 Tisknout tento článek

Také čtěte

คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )

คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )  lsเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล...

การ Update RoundCube Webmail (DirectAdmin)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน   จากนั้นสั่งคำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการ Update...

วิธีติดตั้ง Setup Commands บน CentOS

วิธีติดตั้ง Setup Commands บน CentOS#yum -y update #yum install -y setuptool

Apache vulnerable configuration

Apache vulnerable configuration Apache มี configuration file คือ apache2.conf (ใน Ubuntu/Debien)...

การลบ Mail ทั้งหมดออกจาก Queue ใน Exim

ใช้คำสั่ง exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash...

Powered by WHMCompleteSolution