การ Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่

สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน และสั่งคำสั่งต่อไปนี้ได้

 

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build apache

/etc/init.d/httpd restart

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

การลบ Mail ทั้งหมดออกจาก Queue ใน Exim

ใช้คำสั่ง exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash...

การตังค่าวันเวลา Date/Time สำหรับ CentOS

การตั้งค่าวันเวลา Date/Time สำหรับ CentOS ได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ rm /etc/localtimeln -s...

วิธีตรวจสอบว่า SERVER โดนยิงด้วย NETSTAT

วิธีตรวจสอบว่า SERVER โดนยิงด้วย NETSTAT Netstat...

การ Update ProFTPD (DirectAdmin)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน จากนั้นสั่งคำสั่ง่ต่อไปนี้ เพื่อทำการ Update ProFTPD ได้...

วิธีติดตั้ง SSL ให้ Directadmin ใช้งาน https

วิธีติดตั้ง SSL ให้ Directadmin ใช้งาน httpsสร้าง SSL Certificate /usr/bin/openssl req -x509...

Powered by WHMCompleteSolution