การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

วิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel เดียวกัน

1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://home.arcor.de/armin.diehl/imapcopy/imapcopy.html ให้โหลดไฟล์โปรแกรมมา
กรณีนี้ผมใช้ windows ก็ให้โหลดไฟล์ IMAPCopy-Win32 มาครับ

2. แยกไฟล์ออกมา และให้แก้ไขไฟล์ config ชื่อ ImapCopy.cfg โดยการเปิดด้วย notepad ครับ และแก้ไขค่าต่อไปนี้

SourceServer localhost
.
DestServer localhost

โดยให้เปลี่ยนจาก localhost เป็น ip ของ server ครับ โดยที่ SourceServer คือต้นทาง และ DestServer server ปลายทาง (ที่ต้องการย้ายมาใส่ไว้)

อีกส่วนจะอยู่บรรทัดสุดท้ายครับ

1 Copy    "foo"         "foosrcpw"       "foo"           "foodestpw"
2 Copy    "bar"         "barsrcpw"       "bar"           "test"

โดยให้แก้ไขเป็นดังนี้

1 Copy    "username ที่เก่า"         "password ที่เก่า"       "username ที่ใหม่"           "password ที่ใหม่"

แล้วทำการบีนทึก หากมีบัญชีอีเมล์ที่มากกว่า 1 ที่ต้องการย้าย ให้ใส่ข้อความด้งกล่าวในบรรทัดถัดไป และแก้ไข username/password

3.ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ imapcopy.exe เพื่อเริ่มต้นทำการคัดลอกอีเมล์จากที่เก่ามายังที่ server ใหม่ครับ เมื่อทำการคัดลอกเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะปิดตัวเอง

ย้ายอีเมล์

โดยระหว่างที่ย้าย โปรแกรมจะบอกสถาณะให้ทราบว่าทำงานถึงอีเมล์บัญชีไหนแล้ว และย้ายไปกี่อีเมล์ มี error หรือไม่


บทความโดย igolf.in.th

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การกำหนดค่า SpamAssassin Setup

ขั้นตอนการเปิดใช้งานและตั้งค่า Spamassassin มีดังนี้ 1. เข้าที่เมนู Spamassassin Setup 2....

เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ

เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง...

หมดปัญหาส่งเมลจาก WordPress ด้วย Postman SMTP

หลายครั้งที่การส่งเมลจากเว็บ WordPress นั้นมักจะมีปัญหาส่งไม่ออก เนื่องจากโดนที่โฮ้สต์บล็อก SMTP...

วิธีแก้ไข ไม่สามารถรับเมล์ (Outlook Express) ได้ (Error 0x800C0133)

วิธีแก้ไข ไม่สามารถรับเมล์ (Outlook Express) ได้ (Error 0x800C0133) สำหรับผู้ใช้งาน Outlook...

(แก้ปัญหา) Hotmail อีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail)

วิธีแก้ ป้องกันอีเมล์ตกถังขยะ (Junkmail, Spam box) สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Hotmail, Windows live,...

Powered by WHMCompleteSolution