วิธีการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (POP/IMAP)

ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (POP)

1.เข้าเมนู Setting
2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail, Contact, Calendars3.กดเลือกที่ Add Account
4.กดเลือกที่ Add Mail Account
5.กดเลือกที่ Other
6.กรอกรายละเอียดดังนี้
- Name: ชื่อผู้ใช้งาน
- Address: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์

7.กดปุ่ม Next8.เลือกการตั้งค่า POP
9.กรอกรายละเอียดดังนี้
Incoming Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password:
รหัสผ่านอีเมล์

10.กดปุ่ม Save11.กดปุ่ม Cancel
12.กดปุ่ม No
13.กดปุ่ม Save อีกครั้ง
เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์14.เปิดใช้งานโปรแกรม Mail

15.กด Sync เพื่อรับอีเมล์

ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (IMAP)

1.เข้าเมนู Setting
2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail, Contact, Calendars3.กดเลือกที่ Add Account4.กดเลือกที่ Add Mail Account5.กดเลือกที่ Other
6.กรอกรายละเอียดดังนี้
- Name: ชื่อผู้ใช้งาน
- Address: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์


7.กดปุ่ม Next
8.เลือกการตั้งค่า IMAP9.กรอกรายละเอียดดังนี้
Incoming Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password:
รหัสผ่านอีเมล์

10.กดปุ่ม Save11.กดปุ่ม Cancel12.กดปุ่ม No13.กดปุ่ม Next อีกครั้ง และกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์14.เปิดใช้งานโปรแกรม Mail15.กด Sync ทางซ้ายมือ เพื่อรับอีเมล์
ที่มา
https://www.helpdesk.in.th/ss/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=293

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

HTTP Error ต่างๆ หมายถึงอะไร

400 - Bad Request : ไม่สามารถแสดงผลตามที่ต้องการได้ เกิดจากกำหนด URL ไม่ถูกต้อง 401 -...

6 Tips เด็ด ทำให้จูมล่าของคุณปลอดภัย

tips to optimize joomla security ช่วงนี้คนใช้จูมล่ากันเยอะพอสมควร มาทำให้...

การเขียน mod rewrite เพื่อกำหนด ให้แสดงผล www

ในกรณีที่ท่านต้องการกำหนดให้การเข้า เว็บ youdomain.com แล้วแสดงผลเป็น www.youdomain.com...

การตั้งค่า Flash Streaming

การตั้งค่า Flash Streaming ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Flash Encoder ระบบใหม่เพื่อให้สามารถรับชมผ่าน...

วิธีการเปลี่ยนภาษา WordPress เป็นไทยหรืออังกฤษ

วิธีการเปลี่ยนภาษา WordPress เป็นไทยหรืออังกฤษ วิธีที่ 1 WordPress แก้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย1....

Powered by WHMCompleteSolution