290.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS Linux Thai1
VPS Linux Raid-60 Thai1

Processor Intel® Xeon® 1 core

Storage SSD 20 GB

Guaranteed RAM 768 MB

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) ลด10%
590.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS Linux Thai2
VPS Linux Raid-60 Thai2

Processor Intel® Xeon® 1 core

Storage SSD 30 GB

Guaranteed RAM 1 GB

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) ลด10%
1290.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS Linux Thai3
VPS Linux Raid-60 Thai3

Processor Intel® Xeon® 2 core

Storage SSD 40 GB

Guaranteed RAM 2 GB

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) ลด10%
1990.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS Linux Thai4
VPS Linux Raid-60 Thai4

Processor Intel® Xeon® 2 core

Storage SSD 60 GB

Guaranteed RAM 4 GB

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) ลด10%
4490.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS Linux Thai5
VPS Linux Raid-60 Thai5

Processor Intel® Xeon® 2 core

Storage SSD 80 GB

Guaranteed RAM 8 GB

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) ลด10%

Powered by WHMCompleteSolution