499.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD Thai 1
Cloud VPS SSD Thai 1

Processor (CPU) 1 Core

Storage SSD 20 GB

Guaranteed RAM 2 GB

IPv4 Address 1 IP

Backup Data ทุก 3 วัน

Bandwidth Unlimited

OS - Linux/Windows

DataCenter Thailand

ติดตั้งฟรี !!


พิเศษสุด!
สั่งซือรายปีลด 10%
899.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD Thai 2
Cloud VPS SSD Thai 2

Processor (CPU) 2 Core

Storage SSD 40 GB

Guaranteed RAM 4 GB

IPv4 Address 1 IP

Backup Data ทุก 3 วัน

Bandwidth Unlimited

OS - Linux/Windows

DataCenter Thailand

ติดตั้งฟรี !!

พิเศษสุด!
สั่งซือรายปีลด 10%
1499.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD Thai 3
Cloud VPS SSD Thai 3

Processor (CPU) 4 Core

Storage SSD 80 GB

Guaranteed RAM 8 GB

IPv4 Address 1 IP

Backup Data ทุก 1 วัน

Bandwidth Unlimited

OS - Linux/Windows

DataCenter Thailand

ติดตั้งฟรี !!

พิเศษสุด!
สั่งซือรายปีลด 10%
1999.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD Thai 4
Cloud VPS SSD Thai 4

Processor (CPU) 4 Core

Storage SSD 100 GB

Guaranteed RAM 16 GB

IPv4 Address 1 IP

Backup Data ทุก 1 วัน

Bandwidth Unlimited

OS - Linux/Windows

DataCenter Thailand

ติดตั้งฟรี !!

พิเศษสุด!
สั่งซือรายปีลด 10%
2499.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD Thai 5
Cloud VPS SSD Thai 5

Processor (CPU) 8 Core

Storage SSD 120 GB

Guaranteed RAM 16 GB

IPv4 Address 1 IP

Backup Data ทุก 1 วัน

Bandwidth Unlimited

OS - Linux/Windows

DataCenter Thailand

ติดตั้งฟรี !!

พิเศษสุด!
สั่งซือรายปีลด 10%

Powered by WHMCompleteSolution