150.00 บาท
รายสามเดือน
Seven Radio 1
จำนวนผู้ฟังสูงสุดพร้อมกัน
100 คน

Bitrate สูงสุด
128 kbps

Bandwidth
UNLIMITED

พื้นที่ Auto DJ
ไม่มีติดตั้ง ฟรี!
250.00 บาท
รายสามเดือน
Seven Radio 2
จำนวนผู้ฟังสูงสุดพร้อมกัน
200 คน

Bitrate สูงสุด
128 kbps

Bandwidth
UNLIMITED

พื้นที่ Auto DJ
ไม่มีติดตั้ง ฟรี!
660.00 บาท
รายสามเดือน
Seven Radio 3
จำนวนผู้ฟังสูงสุดพร้อมกัน
300 คน

Bitrate สูงสุด
128 kbps

Bandwidth
UNLIMITED

พื้นที่ Auto DJ
ไม่มีติดตั้ง ฟรี!
1650.00 บาท
รายปี
Seven Radio 4
จำนวนผู้ฟังสูงสุดพร้อมกัน
400 คน

Bitrate สูงสุด
128 kbps

Bandwidth
UNLIMITED

พื้นที่ Auto DJ
ไม่มีติดตั้ง ฟรี!

Powered by WHMCompleteSolution