550.00 บาท
รายเดือน
VPS Linux Raid-60 Thai1
VPS Linux Raid-60 Thai1

Processor Intel® Xeon® 1 core

Storage SSD 20 GB

Guaranteed RAM 1 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
850.00 บาท
รายเดือน
VPS Linux Raid-60 Thai2
VPS Linux Raid-60 Thai2

Processor Intel® Xeon® 2 core

Storage SSD 40 GB

Guaranteed RAM 2 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
1500.00 บาท
รายเดือน
VPS Linux Raid-60 Thai3
VPS Linux Raid-60 Thai3

Processor Intel® Xeon® 4 core

Storage SSD 60 GB

Guaranteed RAM 4 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
3000.00 บาท
รายเดือน
VPS Linux Raid-60 Thai4
VPS Linux Raid-60 Thai4

Processor Intel® Xeon® 6 core

Storage SSD 80 GB

Guaranteed RAM 8 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
6000.00 บาท
รายเดือน
VPS Linux Raid-60 Thai5
VPS Linux Raid-60 Thai5

Processor Intel® Xeon® 8 core

Storage SSD 100 GB

Guaranteed RAM 16 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&CAT Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน

Powered by WHMCompleteSolution