477.00 บาท
รายปี
Cloud Hosting Starter
พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
512 MB
อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
1 GB
จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
1 โดเมน
จำนวนฐานข้อมูล (MySQL )
5 db
จำนวนบัญชีอีเมล์ (E-Mail)
ไม่จำกัดการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ (OS)
CentOS 6 (64bit)
Control panel
Directadmin
ราคาปีละ
477 บาท


777.00 บาท
รายปี
Cloud Hosting Professional
พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
5 GB
อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
100 GB
จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
2 โดเมน
จำนวนฐานข้อมูล (MySQL )
ไม่จำกัดการใช้งาน
จำนวนบัญชีอีเมล์ (E-Mail)
ไม่จำกัดการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ (OS)
CentOS 6 (64bit)
Control panel
Directadmin
ราคาปีละ
777 บาท


1477.00 บาท
รายปี
Cloud Hosting Business
พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
10 GB
อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
ไม่จำกัดการใช้งาน
จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
2 โดเมน
จำนวนฐานข้อมูล (MySQL )
ไม่จำกัดการใช้งาน
จำนวนบัญชีอีเมล์ (E-Mail)
ไม่จำกัดการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ (OS)
CentOS 6 (64bit)
Control panel
Directadmin
ราคาปีละ
1477 บาท


2477.00 บาท
รายปี
Cloud Hosting Enterprise
พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
15 GB
อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
ไม่จำกัดการใช้งาน
จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
3 โดเมน
จำนวนฐานข้อมูล (MySQL )
ไม่จำกัดการใช้งาน
จำนวนบัญชีอีเมล์ (E-Mail)
ไม่จำกัดการใช้งาน
Control panel
Directadmin
ราคาปีละ
2,477 บาท


Powered by WHMCompleteSolution