999.00 บาท
รายปี
Spam Experts Incoming Scanning
Cloud Anti Spam 1 โดเมน (แบบไม่จํากัด E-Mail Accounts )
• ป้องกันปัญหาการปลอมแปลงอีเมลล์ขาเข้าที่ไม่มีผู้รับอยู่จริง อัตโนมัติ
• มีความแม่นยําสูง ค่าความผิดพลาดต่ำ เสถียรและเร็ว
• ลดภาระของระบบและลดการใช้แบนด์วดิธ์สูญเปล่า
• ยืดหยุ่นบรหิารจัดการง่าย ตรวจสอบและวัดผลได้
• คัดกรองอีเมลขยะสูงถึง 99%

Powered by WHMCompleteSolution