350.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD USA 1
Cloud VPS SSD- USA1

Processor (CPU) 2 Core

Storage SSD 30 GB

Guaranteed RAM 1 GB

IPv4 Address 1 IP

Bandwidth 2000 GB

OS - Linux only

USA Internet Data Center

ติดตั้งฟรี !!


สั่งซือรายปีลด 10%
650.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD USA 2
Cloud VPS SSD- USA2

Processor (CPU) 2 Core

Storage SSD 50 GB

Guaranteed RAM 2 GB

IPv4 Address 1 IP

Bandwidth 3000 GB

OS - Linux/Windows

USA Internet Data Center

ติดตั้งฟรี !!


สั่งซือรายปีลด 10%
1150.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD USA 3
Cloud VPS SSD- USA3

Processor (CPU) 4 Core

Storage SSD 80 GB

Guaranteed RAM 4 GB

IPv4 Address 1 IP

Bandwidth 4000 GB

OS - Linux/Windows

USA Internet Data Center

ติดตั้งฟรี !!


สั่งซือรายปีลด 10%
1750.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD USA 4
Cloud VPS SSD- USA4

Processor (CPU) 8 Core

Storage SSD 160 GB

Guaranteed RAM 8 GB

IPv4 Address 1 IP

Bandwidth 6000 GB

OS - Linux/Windows

USA Internet Data Center

ติดตั้งฟรี !!


สั่งซือรายปีลด 10%
2450.00 บาท
รายเดือน
Cloud VPS SSD USA 5
Cloud VPS SSD- USA5

Processor (CPU) 8 Core

Storage SSD 200 GB

Guaranteed RAM 12 GB

IPv4 Address 1 IP

Bandwidth 8000 GB

OS - Linux/Windows

USA Internet Data Center

ติดตั้งฟรี !!


สั่งซือรายปีลด 10%

Powered by WHMCompleteSolution