3990.00 บาท
รายปี
VPS USA SSD 1 (0 Available)
VPS USA SSD - 1

Processor Intel® Xeon® 1 core

Storage SSD 60 GB

RAM 1 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
599.00 บาท
รายเดือน
VPS USA SSD 2
VPS USA SSD - 2

Processor Intel® Xeon® 2 core

Storage SSD 120 GB

RAM 2 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
999.00 บาท
รายเดือน
VPS USA SSD 3
VPS USA SSD - 3

Processor Intel® Xeon® 2 core

Storage SSD 180 GB

RAM 3 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 32/64 Bit

USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
1499.00 บาท
รายเดือน
VPS USA SSD 4
VPS USA SSD - 4

Processor Intel® Xeon® 2core

Storage SSD 240 GB

RAM 4 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 32/64 Bit

USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
1999.00 บาท
รายเดือน
VPS USA SSD 5
VPS USA SSD - 5

Processor Intel® Xeon® 4 core

Storage SSD 300 GB

Guaranteed RAM 8 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 32/64 Bit

USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
2500.00 บาท
รายเดือน
VPS Europe 3

Powered by WHMCompleteSolution