699.00 บาท
รายเดือน
VPS WindowsUSA SSD 1
VPS WindowsUSA SSD - 1

Processor Intel® Xeon® 1 core

Storage SSD 40 GB

Guaranteed RAM 1 GB

Bandwidth 1000 GB

Operating System - Windows 2012 R2

USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
1199.00 บาท
รายเดือน
VPS WindowsUSA SSD 2
VPS WindowsUSA SSD - 2

Processor Intel® Xeon® 1 core

Storage SSD 75 GB

Guaranteed RAM 2 GB

Bandwidth 2000 GB

Operating System - Windows 2012 R2

USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
1999.00 บาท
รายเดือน
VPS WindowsUSA SSD 3
VPS WindowsUSA SSD - 3

Processor Intel® Xeon® 2 core

Storage SSD 100 GB

Guaranteed RAM 4 GB

Bandwidth 4000 GB

Operating System - Windows 2012 R2

USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
2490.00 บาท
รายเดือน
VPS WindowsUSA SSD 4
VPS WindowsUSA SSD - 4

Processor Intel® Xeon® 2 core

Storage SSD 150 GB

Guaranteed RAM 8 GB

Bandwidth 8000 GB

Operating System - Windows 2012 R2

USA Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน

Powered by WHMCompleteSolution