การย้ายโดเมนเนมแบบ Registrar Transfer

สิ่งจำเป็นที่ท่านควรตรวจสอบก่อนเริ่มทำการย้ายโดเมน

 • ตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน ดังที่แจ้งไปข้างต้นแล้วว่าการย้ายโดเมนควรดำเนินการก่อนโดเมนของท่านหมด อายุอย่างน้อย 30 วัน ด้วยเหตุผลในส่วนของขั้นตอนการย้าย หากท่านไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันก่อนวันหมดอายุ หรือหมดอายุในระหว่างขั้นตอนการย้าย อาจเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโดเมนได้
 • โดเมนที่ท่านต้องการย้ายไม่ได้ถูกล็อคอยู่ (หากโดเมนถูกล็อคอยู่ สามารถแจ้งปลดล็อคได้กับผู้ให้บริการโดเมน)
 • ตรวจสอบว่าอีเมล์ในส่วนของ Administrative Contact และ Registrant Contact เป็นอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่หรือไม่ เนื่องจากระบบจะทำการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการย้ายโดเมนไปที่อีเมล์ดังกล่าว โดยอัตโนมัติ
 • ต้องมี Authentication Code ของโดเมน (บางผุ้ให้บริการเรียกว่า Domain Secret, Transfer Secret หรือ EPP Code) เพื่อใช้ประกอบการย้ายโดเมน ท่านสามารถสอบถามได้กับผู้ให้บริการโดเมน

ขั้นตอนการย้ายโดเมน

 • เมื่อทางบริษัทเริ่มขั้นตอนการย้ายโดเมนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์จากทางระบบซึ่งแจ้งกี่ยวกับการย้ายโดเมน ให้ท่านคลิกที่ link ภายในอีเมล์ดังกล่าว และใส่ Authentication Code ซึ่งท่านได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม เพื่อทำการยืนยันการย้ายโดเมน
 • หลังจากที่ท่านทำการยืนยันการย้ายแล้ว ประมาณ 3-5 วัน ท่านจะได้รับอีเมล์จาก Registrar ของผู้ให้บริการรายเดิม แจ้งเกี่ยวกับว่า มีการดำเนินการย้ายโดเมนออก ให้ท่านทำการ Approve คือตอบรับการย้ายออก หรือ Deny เพื่อเป็นการปฏิเสธการดำเนินการ ภายในอีเมล์จะกำหนดวันที่เอาไว้ หากไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ ระบบก็จะถือว่าท่านยอมรับการย้ายโดเมนออก และจะทำการย้ายโดเมนไปไว้ที่ผู้ให้บริการใหม่โดยอัตโนมัติ

  ** กรุณายืนยันการย้ายโดเมนในขั้นตอนแรกทันทีที่ท่านได้รับอีเมล์ เนื่องจากว่า หากระบบไม่ได้รับการยืนยันการย้าย ระบบจะตัดการดำเนินการดังกล่าวออก และจะทำให้ต้องเริ่มดำเนินการย้ายโดเมนใหม่ ซึ่งหากว่าโดเมนของท่านใกล้วันหมดอายุจะทำให้ไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันเวลา และท่านจะต้องทำการต่ออายุโดเมนกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนอย่างน้อย 1 ปี เพื่อที่จะทำให้สามารถดำเนินการย้ายโดเมนได้อีกครั้งหนึ่ง


  ** หากท่านไม่สะดวกในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ท่านสามารถ forward อีเมล์ที่เกี่ยวกับย้ายโดเมนทั้งหมดมาให้กับที่บริษัท เพื่อให้เราดำเนินการแทนท่าน ทั้งนี้ท่านจะต้องแจ้ง Authentication Code ของโดเมนให้เราทราบด้วย หรือหากไม่สะดวกที่จะตรวจสอบอีเมล์ด้วยตนเอง กรุณาเปลี่ยนอีเมล์ Administrative Contact และ Registrant Contact ของโดเมนมาเป็น xxx@hostsevenplus.com  เพื่อให้เราดำเนินการแทน และจะต้องแจ้ง Authentication Code ด้วยเช่นกัน

 • เมื่อโดเมนถูกดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรายละเอียดสำหรับการจัดการ แก้ไขโดเมน อีกครั้งหนึ่ง และท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Domain Transfer (ย้ายโดเมน)

เงื่อนไขในการย้ายโดเมนมายังโฮสเซเว่นพลัส ระบบไม่สามารถทำรายการย้ายโดเมนที่มีอายุนับไม่ถึง...

Virtual Private Server (vps) คืออะไร?

Virtual Private Server คืออะไร     Virtual Private Server หรือ VPS คือ...

ขั้นตอนการย้ายโดเมนออกจาก Goddady

ขั้นตอนการย้ายโดเมนออกจาก Goddady ขั้นตอนการย้ายโดเมนออกจาก Goddady...

Domain Name โดเมนเนม คืออะไร?

Domain Name คืออะไร    Domain Name (โดเมน) คือ ชื่อเว็บไซต์ (www.yourdomain.com)...

วิธีการเปลี่ยน Name Servers ของ Domain

  1. Login แล้วกดที่ โดเมน       2. กด...

Powered by WHMCompleteSolution