การกำหนดค่า SpamAssassin Setup

ขั้นตอนการเปิดใช้งานและตั้งค่า Spamassassin มีดังนี้


1. เข้าที่เมนู Spamassassin Setup


2. เปิดการทำงานของ Spamassassin Setup ดังรูป (หากคลิ๊ก Disable จะเป็นการปิดการทำงาน)


3. เลือกว่าจะให้ Spam Mail ไปไหน โดยมีตัวเลือกดังนี้

-Inbox (don't block it) : ให้อยู่ใน inbox (ไม่บล็อค)
-Redirect it to the catch-all ~/.spamassassin/spam folder : ย้าย spam ไปที่โฟลเดอร์~/.spamassassin/spam
-Send the spam to the appropriate users's spam folder : ย้าย spam ไปที่โฟล์เดอร์ spam ซึ่งจะอยู่ใน Webmail โดยแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้
-Delete the spam : ลบ Spam mail ทิ้งทันที


4. เลือกระดับของการกรอง

คำอธิบาย : คะแนนยิ่งน้อยยิ่งกรองได้ดี แต่อาจจะกรองอีเมล์ที่ไม่ใช่ spam ออกไปด้วย ส่วนคะแนนยิ่งมากยิ่งกรองได้น้อย
Low Threshold (5.0) : คะแนนต่ำ
Medium Threshold (7.5) : คะแนนปลานกลาง
High Threshold (10.0) : คะแนนสูง
Custom Threshold : เป็นการกำหนดคะแนนที่ต้องการเอง


5. เลือกที่จะลบ spam ที่มีคะแนนสูงหรือไม่

Yes, block all spam scoring higher than: ... (1-99, no decimals) : บล็อคอีเมล์ที่มีคะแนน spam สูงกว่าตามที่กำหนด
No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section : ไม่บล็อค โดยให้ใช้ค่าระดับการกรองในหัวข้อที่ 4 เป็นตัวกำหนดแทน


6. การกำหนดหัวข้อให้ Spam Mail

Yes, set the subject to the following : เปลี่ยนหัวข้อตามที่เรากำหนด เช่น [SPAM]
No, leave the subject unchanged. : ไม่เปลี่ยนหัวข้อของ Spam Mail


7. ให้ทำอย่างไรกับเนื้อหาของเมล์ที่เป็น Spam

Don't use attachments (dangerous). : ไม่ทำเป็นไฟล์แนบ แบบนี้จะอันตรายเพราะ script ที่แฝงมาใน spam อาจจะทำงานได้
Use attachments. : ทำเป็นไฟล์แนบ โดย script ที่แฝงมาจะไม่สามารถทำงานได้ทันที
Use text-only attachments. : ทำเป็นไฟล์แนบเฉพาะข้อความเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้จะปลอดภัยที่สุด


8. พิมพ์ชื่ออีเมล์ที่ต้องการบล็อค


9. พิมพ์ชื่ออีเมล์ที่ไม่ต้องการให้ Spamassassin บล็อค

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook)

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง...

แก้ปัญหาHotmail อีเมล์ตก Junk หรือ ไม่ได้รับเมล์ (Add Safe Sender)

แก้ปัญหาHotmail อีเมล์ตก Junk หรือ ไม่ได้รับเมล์ (Add Safe Sender) สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Hotmail,...

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP 1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ...

การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

วิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel เดียวกัน 1....

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010 ขึ้นไป

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010 ขึ้นไป1.คลิกที่เมนู Tools เลือก  Account...

Powered by WHMCompleteSolution