การใช้งาน RoundCube

วิธีการเข้าใช้งานเว็บเมล์ ดังนี้

 1.เปิดหน้า Webmail ของท่านขึ้นมา

(URL สำหรับเข้า Webmail: http://yourdomainname.com/roundcube หรือ webmail.yourdomainname.com)

2.Login เข้า Webmail และกรอกข้อมูล

Email Address: ชื่ออีเมล์ของท่าน (Ex. yourname@yourdomain.com)

Password: รหัสผ่านอีเมล์

3.กดปุ่ม Login เพื่อเข้าระบบ

 

4.ให้ทำการคลิกเลือกโปรแกรม Roundcube Webmail  

 

ตัวอย่างหน้าตาของตัวโปรแกรม RoundCube

3.png

 • Compose เขียนจดหมายอีเมล์
 • Reply ตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา
 • Reply all ตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา และส่งกลับไปให้ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในอีเมล์ฉบับนั้น
 • Forward ส่งต่ออีเมล์ ที่ได้รับมานั้นไปหาผู้อื่น
 • Delete ลบอีเมล์
 • Mark * ทำเครื่องหมายว่าอ่านอีเมล์ หรือว่ายังไม่อ่าน
 • Address Book สมุุดรายชื่อผู้ต่อ
 • Inbox กล่องจัดเก็บจดหมายเข้า
 • Drafts กล่องจัดเก็บจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จและยังไม่ได้ถูกส่งออกไป
 • Sent กล่องจัดเก็บจดหมายที่ส่งออกไป
 • Junk กล่องจัดเก็บจดหมายที่ไม่ต้องรับ (ขยะอีเมล์)
 • Deleted Items กล่องจัดเก็บจดหมายที่ถูกลบออกไปจากกล่องอื่นๆ

 5 . วิธีการส่งอีเมล (Compose)

4.png

 •  From ชื่ออีเมลของคุณ
 •  To ระบุชื่ออีเมลที่ท่านต้องการจะส่งอีเมล (Ex. support@netway.co.th)
 •  CC ระบุชื่ออีเมลที่ท่านต้องการจะแนบอีเมล (Ex. paynemyt@netway.co.th) ถ้าต้องการ
 •  BCC ระบุชื่ออีเมลที่ท่านต้องการ เพื่อไม่ให้คนที่คุณส่งอีเมลไปเห็นว่าคุณได้แนบอีเมล์ (Ex.ts@netway.co.th) ถ้าต้องการ
 • Subject ระบุหัวเรื่อง หรือหัวข้อ ของอีเมลฉบับที่จะทำการส่ง
 • Editor Type คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหา ได้ทั้งแบบประเภท ตัวหนังสือ และ HTML
 • Priority คุณสามารถปรับระดับ ของความสำคัญของอีเมล์ที่คุณจะส่งได้ (Ex. ต้ำมาก, ต่ำ, ปกติ, สูง และสูงมาก)
 • Return receipt ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่เพราเทสไปแล้วไม่มีเมลเด้งกลับมาบอก
 • Delivery status notification แจ้งเตือนสถานะการส่งอีเมล
 • Save sent message in คุณสามารถบันทึกข้อความอีเมล์ที่ส่งออกได้ที่ เมนู Send Item หรืออื่นๆ ที่คุณต้องการ
 • Attach a File คุณสามารถแนบไฟล์เอกสารในการส่งอีเมล์ได้โดยคำสั่งนี้

5.png

6.  Address Book  ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บรายชื่อ รายละเอียดต่าง ๆ ที่อยู่บุคคลต่าง ๆ ที่เราต้องการเก็บเป็นข้อมูล ทำให้เกิดการใช้งานที่ง่ายขึ้น สามารถแยกเป็น Folder ที่ติดต่อสำหรับที่ทำงาน ที่บ้าน กลุ่มเพื่อน กลุ่มลูกค้า และตามความพอใจของคุณ และยังใส่รูปภาพ ให้แก่ แต่ละรายชื่อได้อีกด้วย

6.png

7.Setting  ปรับแต่งค่าส่วนตัว เป็นการตั้งค่าของโปรแกรมอีเมล์ของผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

User Interface / Main Options

ภาษา คุณสามารถเลือกภาษาของโปรแกรม Round Cude ได้ตามความต้องการ

เขตเวลา คุณสามารถเลือก Time Zone ของแต่ละประเทศ ได้ตามความต้องการ

ประเภทการแสดงเวลา สามารถเลือกประเภทของการแสดง ได้ตามความต้องการ

ประเภทการแสดง วัน - เดือน - ปี สามารถเลือกประเภทของการแสดง ได้ตามความต้องการ

Refresh (check for new messages, etc.) คุณสามารถ อัปเดท ข้อความอีเมลใหม่ ได้ในตามความต้องการ

7.png

 • Mailbox  View
 • Main  Options  คุณสามารถปรับแต่งการแสดงของเมล์บอกซ์ของคุณได้
 • Displaying Messages
 • Composing Messages
 • Address Box (สมุดรายชือ)

8.png

 • Folders (กล่องจดหมาย)
 • คุณสามารถปรับรายละเอียดของเมนู และสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานได้ ในกล่องจดหมายขาเข้า, กล่องจดหมายร่าง, กล่องจดหมายขาออก.  กล่องจดหมายขยะ และถังขยะ  เวลาคุณมีการใช้งานของพื้นที่ไปเท่าใด

9.png

 • Identities  (ชือแสดงตัว)
 • Settings

       ชื่อแสดง  คุณสามารถใส่ชื่อเล่น (Alias Name) ได้ตามความต้องการ

       อีเมล์  คุณสามารถกรอกชื่ออีเมล์ของคุณได้ ได้ตามความต้องการ

       องค์กร  คุณสามารถใส่ชื่อองค์กร (organization) ได้ตามความต้องการ

       ตอบกลับ (Reply-To)  คุณสามารถใส่อีเมล์ที่ต้องการตอบกลับไปหาอีเมลนั้นได้ อัตโนมัติ ในทุกๆครั้งที่คุณส่งอีเมล์

       แอบสำเนาถึง (BCC)  คุณสามารถแอบสำเนาถึงอีเมล์ ได้อัตโนมัติ ในทุกๆครั้งที่คุณส่งอีเมล์

 • Signature (ลายเซนต์ต่อท้ายข้อความอีเมล์)  คุณสามารถใส้ตัวอักษรเพื่อต่อท้ายข้อความอีเมล์ของคุณได้ตามความต้องการ

ขอบคุณบทความจาก https://netway.co.th

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook)

การสำรองและกู้คืนอีเมลบน Outlook (Backup / Restore outlook) การ backup นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง...

หมดปัญหาส่งเมลจาก WordPress ด้วย Postman SMTP

หลายครั้งที่การส่งเมลจากเว็บ WordPress นั้นมักจะมีปัญหาส่งไม่ออก เนื่องจากโดนที่โฮ้สต์บล็อก SMTP...

เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ

เวลาส่งอีเมล์ผ่าน mail() ไปยัง Hotmail หรืออื่นๆ มันจะไปอยู่ใน email ขยะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง...

แก้ปัญหาHotmail อีเมล์ตก Junk หรือ ไม่ได้รับเมล์ (Add Safe Sender)

แก้ปัญหาHotmail อีเมล์ตก Junk หรือ ไม่ได้รับเมล์ (Add Safe Sender) สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Hotmail,...

การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

วิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel เดียวกัน 1....

Powered by WHMCompleteSolution