การ Update ProFTPD (DirectAdmin)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน

จากนั้นสั่งคำสั่ง่ต่อไปนี้ เพื่อทำการ Update ProFTPD ได้
 
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build proftpd

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การ Compile PHP (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่ สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน...

การ Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่ สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน...

คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )

คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )  lsเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล...

การ Update DirectAdmin แบบ Manual

ใน กรณีที่ท่านไม่สามารถอัพเดต DirectAdmin ผ่านหน้า Control Panel ได้...

วิธีลบ mail queues ทั้งหมด DirectAdmin

วิธีลบ mail queues ทั้งหมด DirectAdmin   สั่ง exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim...

Powered by WHMCompleteSolution