699.00 บาท
รายเดือน
VPS Thai Raid0 - 1
VPS Thai Raid0 - 1

Processor Intel® Xeon® 2 core

Storage HDD50GB

Guaranteed RAM 4 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&Siamdata Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
1199.00 บาท
รายเดือน
VPS Thai Raid0 - 2
VPS Thai Raid0 - 2

Processor Intel® Xeon® 3 core

Storage HDD150GB

Guaranteed RAM 8 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&Siamdata Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
1499.00 บาท
รายเดือน
VPS Thai Raid0 - 3
VPS Thai Raid0 - 3

Processor Intel® Xeon® 4 core

Storage HDD250GB

Guaranteed RAM 12 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&Siamdata Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
1799.00 บาท
รายเดือน
VPS Thai Raid0 - 4
VPS Thai Raid0 - 4

Processor Intel® Xeon® 5 core

Storage HDD350GB

Guaranteed RAM 16 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&Siamdata Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน
1999.00 บาท
รายเดือน
VPS Thai Raid0 - 5
VPS Thai Raid0 - 5

Processor Intel® Xeon® 6 core

Storage HDD450GB

Guaranteed RAM 20 GB

Bandwidth Unlimited

Operating System

Linux CentOS/Ubuntu/Debian 64 Bit

CSloxinfo&Siamdata Data Center

ติดตั้งฟรี !!


เช่าราย 12 เดือน(รายปี) คิดค่าบริการเพียง 10 เดือน

Powered by WHMCompleteSolution